Hoạt động chung

Năm 2015:

45
46

Tiết mục dự thi Hội diễn văn nghệ chào mừng 35 năm ngày TLBV

47
48

Kỷ niệm ngày đầu tiên đi làm của năm mới

49
50

Một số hình ảnh hoạt động từ thiệncủa công đoàn khoa

tại BV Nhi Trung ương

51
52

Thăm quan và học tập tại BV Đa khoa TƯ Thái Nguyên

Năm 2016 :

53
54

Phát động chương trình “ Bảo vệ sự sống: Hãy vệ sinh tay” năm 2016

56
57

Công đoàn khoa tổ chức 1-6 cho các cháu tại Asean resort

Năm 2017 :

58
59

Du xuân đi lễ chùa đầu năm tại Chùa Nôm –Hưng Yên

60
61

Du xuân đi lễ chùa đầu năm tại Chùa Chuông –Hưng Yên

62

Cổ động chương trình tăng cường VSBT năm 2017